Toetsweek!

Cito-toets.

Ieder jaar maken de leerlingen twee keer de
Cito-toetsen, in januari/februari en in mei/juni.
Deze keer start de toetsweek op 14 januari!
De toetsen zijn: technisch lezen (DMT
en AVI), begrijpend lezen, rekenen
(+ tempotoets) en spelling.
Alle resultaten worden met de
leerlingen en hun ouders besproken in
de portfoliogesprekken.
We wensen iedereen alvast veel succes!

Author: webmaster

Share This Post On
468 ad