Social Schools

Beste ouders/verzorgers,

communicatie tussen u en ons vinden wij van groot belang.
Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te
informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en
rondom onze school.

Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform
voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te
geven in wat er gebeurt in de klas.

We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van de 
dagelijkse gang van zaken in de klassen en op school.
Niet alle kinderen vertellen altijd waar ze mee bezig zijn op school.
Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces,
omdat u beter op de hoogte bent.

Social Schools is een veilig, afgesloten platform.
Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school,
kunnen in de omgeving.
Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Hoe werkt het? 
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over kamp, een lesmoment of de sportdag. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving.  Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om
een account te activeren. 

Mogelijkheden voor ouders
- U kunt via de chat snel en makkelijk communiceren met de leerkracht.
- U kunt in de agenda zien hoe de week er voor uw kind uit ziet.
(u kunt deze schoolagenda ook koppelen aan uw persoonlijke agenda)
- Ziekmeldingen doorgeven via de app.
- Inschrijven voor oudergesprekken.

Als u nog vragen heeft over de app of de werking daarvan, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.