Extra zorg

We proberen ieder kind die zorg te bieden die het
nodig heeft. Regelmatig bespreken de leerkrachten
de situatie van de kinderen.
Het probleem wordt geanalyseerd en een plan van
aanpak, een handelingsplan, besproken.
De problemen proberen wij in eerste instantie op te
lossen met het personeel dat aan school verbonden is.
Wij kunnen ook een beroep doen op specialisten in een
groot aantal organisaties, die de school ondersteunen.
Externen mogen alleen met uw toestemming uw kind
onderzoeken.

Extra begeleiding.

Voor een aantal zaken roepen wij de hulp in van
externe instanties zoals de Stichting
Jeugdtandverzorging, onderwijsbegeleidingsdiensten,
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Lucertis, Boddaert,
de buurtagent, de leerplichtambtenaar en dergelijke.