Identiteit

De Lucasschool is een katholieke school.
Onze opdracht is om ieder kind te accepteren
ongeacht ras, cultuur, afkomst of religie.
Wij zijn dus een ‘open’ katholieke school.
Daarom zitten er ook veel kinderen van ouders
of verzorgers met een ander of geen geloof op
onze school. We besteden veel aandacht aan
normen en waarden die ons gegeven zijn vanuit
ons geloof en verweven zijn met de Nederlandse
cultuur. Diezelfde waarden en normen zijn
natuurlijk ook terug te vinden in andere
culturen en godsdiensten: eerlijkheid,
gerechtigheid, vriendschap en
respect voor anderen.