Waarden, normen en burgerschap

In ons onderwijs zijn we niet alleen gericht op
het leren van kinderen.
We willen de totale ontwikkeling van kinderen
stimuleren. Daarom besteden we ook aandacht
aan actief burgerschap en sociale integratie.
We willen vooral de culturele kennis en
achtergrond die de kinderen zelf meebrengen
in de groep gebruiken.
Daarom besteden we ruime aandacht aan de
verscheidenheid aan levensbeschouwelijke
en maatschappelijke waarden, zoals die in onze
multiculturele samenleving een rol spelen.
Dit is omschreven in artikel 8 in de wet
Primair Onderwijs.

Onze activiteiten op dit gebied spelen zich af
binnen 3 domeinen:

- Democratie: we erkennen gelijke behandeling
voor een ieder, handelen vanuit solidariteit,
en leren een kritische houding t.a.v.
maatschappelijke kwesties aan.
- Participatie: we voelen ons mede
verantwoordelijk voor onze buurt, het milieu,
de school en de vereniging.
- Identiteit: we waarderen en respecteren
verschillen, we leren discriminatie herkennen,
en kunnen later omgaan met vrijheden
en beperkingen.