Kwaliteitsbeleid

We willen voor ieder kind op onze school het
best mogelijke onderwijs realiseren.
Dit betekent dat we de kwaliteit regelmatig
controleren en op verschillende manieren.
Door groepsbezoeken en gesprekken met
leerkrachten in het kader van het integraal
personeelsbeleid, de begeleidings- en
scholingstrajecten voor leerkrachten,
de uitvoering van het zorgplan door de 
interne begeleiders op school,
het toetsen en analyseren van de vorderingen
van de kinderen, het jaarlijks kwaliteitsonderzoek
voor leerkrachten, ouders en kinderen en het
rapport van de onderwijsinspectie.