Inspectierapport

De onderwijsinspectie ziet toe op de uitvoering
van het onderwijs volgens de wettelijke kaders
en de kwaliteit er van.
Scholen worden daarom periodiek bezocht
door de inspectie. Het laatste bezoek op onze
school vond plaats in 2015.
De inspecteur heeft geconstateerd dat het
onderwijs van voldoende kwaliteit was.
De school heeft daarom een basisarrangement
gekregen. Een samenvatting van deze
rapportage vindt u op de website van de
onderwijsinspectie.