Kwaliteitszorg

We gebruiken een systeem voor interne
kwaliteitszorg. Jaarlijks voeren we een
tevredenheidsonderzoek uit op school.
Door middel van het invullen van
vragenlijsten kunnen leerkrachten,
ouders en kinderen hun mening geven
over dat wat er op school gebeurt.
Daarnaast voert de directie
regelmatig monitorgesprekken met de
bovenschoolsmanager over allerlei
kwaliteitsaspecten van het onderwijs
dat we bieden.
Daarnaast zijn ouders in de gelegenheid
om hun opmerkingen en vragen hierover
via de medezeggenschapsraad
naar voren te brengen.