Na onze school…

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
Aan het eind van groep 6 krijgen de leerlingen voor het eerst te horen wat
(op basis van hun leerresultaten) hun verwachte uitstroombestemming is.

In groep 8 maken de kinderen hun eindtoets en in januari krijgen zij het 
definitieve advies richting het voortgezet onderwijs te horen 
We leggen tijdens dit gesprek ook uit hoe het aanmeldingstraject verloopt.
Tijdens dit adviesgesprek krijgen de ouders of verzorgers ook informatie over scholen
die het onderwijs verzorgen dat overeenkomt met het advies voor uw kind.
U ontvangt van ons een uitnodiging voor dit gesprek.

Na de adviesgesprekken gaan wij met de leerlingen uit groep 8 bij een aantal 
middelbare scholen kijken, zodat zij een goede schoolkeuze kunnen maken. 
Uiteraard bent u van harte welkom om mee te gaan!