Organisatie van het onderwijs

Groepen.

Wij proberen ieder jaar de kinderen van dezelfde leeftijd
zoveel mogelijk bij elkaar in een groep te plaatsen.
De Lucasschool start dit schooljaar met 8 groepen.
Natuurlijk zijn er tussen de kinderen in de groep
niveauverschillen. Daarom werken we binnen de groepen
met verschillende niveaus, zodat de kinderen zo
individueel mogelijk begeleid kunnen worden.

Schoolloopbaan.

Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen over
naar de volgende groep.
Het kan voorkomen dat uw kind in dezelfde groep
en/of bij dezelfde leerkracht blijft.
Dit betekent niet dat uw kind is blijven zitten.
Het kan ook voorkomen dat wij u adviseren om na het
beëindigen van het laatste schooljaar uw kind toch nog
een jaar bij ons op school te laten.
Dit doen wij alleen als we denken dat dit nodig is
om de kansen van uw kind in de verdere
schoolloopbaan te vergroten.
Ook kan het zijn dat uw kind in de loop van het schooljaar
in een andere groep geplaatst wordt.
Over dit soort zaken wordt vooraf overlegd met de
ouders of verzorgers.