Wie zijn wij?

SBO Lucasschool is een school voor speciaal
basisonderwijs. Dit betekent dat de leerlingen
op de een of andere manier moeite hebben met
de manier van werken of de leerstof, zoals
die wordt aangeboden op een reguliere basisschool.
De leerlingen kunnen zich, uitgaande van hun
individuele mogelijkheden en beperkingen,
optimaal ontwikkelen, zodat ze hierdoor later
een plekje vinden in de samenleving.

De leerlingen krijgen iedere dag les in hun
vaste stamgroep.
Naast het team van leerkrachten zijn aan de
school een aantal vakspecialisten verbonden.
Zo kunnen de leerlingen op school terecht bij
de maatschappelijk werkster, de leesbegeleider
van het samenwerkingsverband,
de kinderoefentherapeut, de speltherapeut
en de logopediste.
Op school is een ouderconsulente die in de ouderkamer
ouders ontvangt en regelmatig themabijeenkomsten organiseert.


SBO Lucasschool is een kleine school met
ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over acht
groepen. Het team kent alle leerlingen
en voelt zich voor hen verantwoordelijk.