Ouderbetrokkenheid

Iedere school heeft het vertrouwen en de steun
van de ouders of verzorgers nodig om goed
onderwijs te kunnen geven.

Samen maken we onze school!!!!

Ouderconsulente.
Angela Melessen is de ouderconsulente op school.
Zij is het aanspreekpunt voor ouders voor allerlei vragen.
Regelmatig worden er ook ouderbijeenkomsten
georganiseerd, bijvoorbeeld over de wijk,
opvoeding, kamp en nog veel meer.

Social Schools.
Via de schoolapp: Social Schools, houden wij u
op de hoogte van de gebeurtenissen op school.
U kunt via de app berichten sturen naar school
of naar de groepsleerkracht. Daarnaast kunt
u op de app de agenda voor de komende periode
zien, zodat u weet welke activiteiten er op het
programma staan. 

Ouder in de klas.
Wij hopen dat u als ouder de school
van uw kind wilt leren kennen. U weet
dan hoe het er op school aan toe gaat.
Iedere ouder wordt uitgenodigd om
eens in de klas te komen kijken.

Portfoliobesprekingen.
Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd
om het portfolio van uw kind op
school te bespreken. U krijgt zo meer
inzicht in de vorderingen, inzet en
gedrag van uw kind. Wij geven een
kopie van het portfolio persoonlijk
aan de ouders of verzorgers mee
tijdens de portfoliobesprekingen.

Huisbezoeken.
Als u er geen bezwaar tegen heeft,
zal de leerkracht van uw kind u thuis
komen bezoeken. Ook de maatschappelijk
werker kan u benaderen voor een afspraak.

Ouderbijeenkomsten!

ouderkamer