Extra verlof

Wij mogen kinderen geen vrij geven buiten
de vastgestelde schoolvakanties om.
Als ouders of verzorgers hun kind toch van
school thuis houden, moeten wij dit melden
aan de afdeling Leerplicht van de gemeente
Rotterdam, die dan een boete kan opleggen.
Enige uitzondering op deze regel is,
dat een vakantie buiten de reguliere
schoolvakanties wel mogelijk is, als de
werkgever van één van de ouders
of verzorgers u verplicht om buiten de
schoolvakanties vrij te nemen.

Elke aanvraag voor verlof dient
schriftelijk te gebeuren.
Formulieren hiervoor zijn bij
de directie verkrijgbaar.