Financiën

 Op basis van de inkomsten en uitgaven van het schooljaar 2017-2018 hebben wij uitgerekend wat de kosten per kind zijn voor alle extra activiteiten zoals: kamp, schoolreis en schoolverlaters activiteit. Ook de algemene kosten zoals het paasfeest, het kerstfeest, de sinterklaasviering, de Kinderboekenweek, het vervoer naar excursies, vallen hieronder. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten de ouderbijdrage aan te passen. De ouderbijdrage is vanaf dit schooljaar gesplitst in 3 groepen:

1. Groep 2 t/m 5: € 50,- Algemene kosten en schoolreis

2. Groep 6 en 7: € 65,- Algemene kosten en kamp

3. Groep 8: € 100,- Algemene kosten, kamp en schoolverlaters activiteit

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. In de ouderbijdrage zit ook een stukje voor schoolreisje, kamp en de schoolverlaters activiteit. De kosten moeten tijdig worden betaald, om de locatie en busvervoer van deze activiteiten te organiseren.

U kunt de ouderbijdrage betalen op bankrekeningnummer:

NL26 INGB 0654 0851 02 ten name van: RVKO St. Lucas

Graag de naam van uw kind erbij vermelden.