Schooltijden

De deur gaat om 8.35 uur open.
Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag 8.45–15.00 uur.
Woensdag 8.45–12.30 uur.

Gymmen en zwemmen.
De groepen 2-3-4, 4-5A, 4-5B, 5-6, 7,
7-8 en 8 hebben gymnastiek op maandag.
De groepen 4-5A, 6-7, 7 en 8 hebben
gymnastiek op donderdag.
De groepen 2-3-4 en 7-8 hebben
gymnastiek op vrijdag.

Leerlingen uit groep 5 en 6 gaan op
vrijdagmorgen zwemmen in zwembad West.